ASZF

Adatkezelési szabályzat

A http://funkyradio.hu/ oldalra látogató, továbbiakban Felhasználó adatainak kezelésére
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza jelen adatvédelmi szabályzat.

1. Adatkezelő adatai:
1.1. neve: Funkyradio.hu
1.2. elérhetőség: mail@funkyradio.hu

2. Adatkezelés tárgya és célja:
A jelen adatkezelési szabályzat tárgya a www.funkyradio.hu weboldalat látogató felhasználó
adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezések az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően. Az
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szabályozza:
„Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az
érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is
kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott
tárolt adathoz hozzáférni.”
Az oldat felkereső felhasználó adatai rögzítésre kerülnek azon célból, hogy azt az
üzemeltető a weboldal fejlesztése, illetve statisztikai céllal felhasználja.
Az adatrögzítésre azon okból került sor, hogy az a felhasználók érdekében, számukra
testre szabottabb szolgáltatást tudjon az üzemeltető szolgáltatni, illetve megismerhetőek
ezzel a felhasználói szokások.

3. Adatkezelés rendje:
A weboldalt felkereső felhasználó a kezdőoldal alján megjelenő ablakban a „Ezen a
weboldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat
rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak.” figyelmezető ablak
melletti Elfogadom fülre kattintva a felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési
szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó
kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, így IP címet, az időpontot, időtartam, felkeresett
oldalakat, böngésző típusát illetve az operációs rendszert tárolja.
A hatályos Adatvédelmi szabályzat a weboldal megnyitását követően megjelenő
figyelmezető ablakban kattintva elérhető.
Az elfogadást követően a felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik, illetve
egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül
megküldésre és elhelyezésre a felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén,
számítógépén. Az üzemeltető ezek alapján a Felhasználóknak a Weboldal
használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a
munkamenet során megadott adatokat. Az adatok tárolása külön regisztrációt nem
igényel.
Az adatok felhasználása összesített formában történik az egyedi felhasználótól
független.
A weboldal egyéb honlapok könnyebb eléréséhez linkeket tartalmazhat ezek
tartalmáért, illetve adatkezeléssel kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállal az
adatkezelő.
A honlap látogatása során lehetőség van az email cím megadásával a hírlevélre
feliratkozni. A szolgáltatás igénybe vevő az email címe megadásával önkéntes
hozzájárulással vállalja email címe rögzítését, kezelését, illetve hozzájárulását adja,
hogy részére elektronikus levelek küldjenek a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében.
A Szolgáltató nyilatkozik, hogy nem küld kéretlen üzeneteteket.
A hírlevélre feliratkozni a kezdőoldalon az „Érdekel” fülre kattintva megjelenő
ablakban az email címet beírva lehet feliratkozni.

4. Adatkezelés időtartalma:
A süti fájlok (cookie) lehetnek állandó vagy ideiglenes jellegű, mely során a böngésző
becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik, az állandó
jelleggel elhelyezésére kerül esetében pedig az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve
addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat
feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat
a Társaság haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így
rendelkezi. A hozzájárulás visszavonható böngészőtől függően a
Beállítások/Adatvédelem menüpontok alatt.
A cookie fájlok engedélyezésének letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy
bizonyos szolgáltatások korlátozottabb mértékben vehetők igénybe.
A felhasználó az email címe megadásával történt hírlevél küldésére feliratkova,
bármikor később lemondhatja a szolgáltatást, ekkor az adatfeldolgozó köteles a
felhasználó email címét, illetve az ehhez kapcsolódó rögzítésre került egyéb személyes
adatokat törölni.

5. Jogok és kötelezettségek:
5.1. A jelen adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések a felhasználó számára
önkéntességen alapul.
5.2. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.
5.3. A hírlevélre feliratkozás szolgáltatását igénybe vevő nyilatkozik, hogy amennyiben
a honlap hírlevél küldési szolgáltatást igénybe veszi, eme esetben saját maga által
kezelt email címet jelöl meg, és vállalja, hogy amennyiben abba változás
következett be, azt megfelelően módosítja.
5.4. A szolgáltatást igénybe vevő vállalja az elfogadom fülre kattintva, illetve a
hírlevélre feliratkozva, hogy az adatait az adatkezelő saját, statisztikai céllal
kezelje, feldolgozza, illetve részére hírleveleket küldjön.
5.5. Az adatkezelő a felhasználó kérésére köteles az adatbázisból törölni a személyes
adatokat, illetve részére a tárolt személyes adataiba betekintést biztosítani.
5.6. Az adatkezelő köteles az adatkezelési követelményeket betartani az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján.
5.7. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az adatkezelő az
elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Az adatokat bizalmasan kezeli,
harmadik személynek nem adhatja tovább

6. Panasz:
A fenti szabályzattal, a weboldallal kapcsolatban kérdése, panasza, illetve az adatokkal
kapcsolatos visszaélések ügyében észrevétele van, abban az esetben az oldal üzemeltető
Funkyradio.hu felé email útján az alábbi
elérhetőségeken email: mail@funkyradio.hu.

Az adatokkal való visszaélésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím:1530 Budapest, Pf.: 5., cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, fax:+36 (1) 391-
1410, e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu) az illetékes.
A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan
módosítsa.

Budapest, 2016. augusztus 12.

Vissza a Főoldalra